Broby El ApS

Broby El ApS

Læs mere her om hvordan Post Nord sparer en halv million om året ved at skifte til LED-belysning.
Det kan også blive dig! Nyheder

Din lokale el installatør

Din lokale el installatør

Velkommen til Broby EL.

Vi løser alle installations- og reparations opgaver inden for el-området. Læs mere om Broby El ApS

Broby El ApS

Broby El ApS

HUSK!

At når du handler med os, så kan du få håndværkerfradrag! Læs mere her

Mere om solceller

Om solceller

Solcelleanlæg producerer strøm, og kan integreres i
stort set alle tag- og facadeelementer.
En stadig stigende global efterspørgsel på vedvarende energi har medført større produktion og dermed lavere produktionsomkostninger. Dette har medført store prisfald på solcelle paneler.
Men den helt overordnede fordel er, at det er helt CO₂ neutralt.
Energi som vi kender det i dag, er produceret af fossilt brændsel, såsom olie, kul og gas, der er pålagt en hel del afgifter. Lovgivningen tilskynder derved omlægning til vedvarende energi.
Der er derfor en hel række faktorer som er medvirkende til, at det nu også i Danmark er en god idé at investere i et solcelleanlæg.

Nettomålerordningen

For private er det blevet muligt at installere et 6 kW solcelleanlæg, som “støttes” via den såkaldte nettomålerordning.
Nettomålerordningen gør, at den el der bliver produceret på solcelleanlægget, bliver målt i samarbejde med det lokale el-forsyningsselskab, hvorfra husejeren køber sin strøm. En gang om året får man sit elforbrug opgjort.
El man selv har produceret bliver fratrukket det samlede forbrug, og dette medfører en reduceret elregning. Der er dog ingen betaling for overproduktion, så derfor kan man i bedst fald få en elregning på dkr. 0,-

Populært sagt løber elmåleren baglæns,
når solcelleanlæget producerer strøm,
som man ikke aftager.

Eksisterende bolig

Mulighederne for installationsmåder af et solcelleanlæg i en eksisterende bolig er lige så mange som ved ny-byggeri. Der er dog en række forhold, man med rette kan orientere sig om før man begynder.
Følgende er gode ting at have overvejet og undersøgt, inden man går i gang:

 • Er der evt. noget i loven, lokalplan eller grundejerforening, der taler imod installation af et solcelleanlæg? (Fx fredet bygning osv.).
 • Hvor ønsker jeg anlægget placeret? (Evt. tagflade og hældning).
 • Hvor meget plads har jeg til rådighed?
 • Er der meget skygge, hvor jeg ønsker anlægget placeret?
 • Hvor stort et anlæg ønsker jeg? (Evt. som husstandens normalforbrug i kWh.)
 • Skal anlægget bygningsintegreres?

Nybyggeri

Bygger man nyt i dag, skal man energimæssigt leve op til kravene i lavenergiklasse 2.
Står man overfor at skulle bygge nyt hus, er der flere gode grunde til at overveje et solcelleanlæg:

 • Solcelleanlægget kan tænkes ind i byggeriet/arkitekturen.
 • Gunstig finansiering med kreditlån.
 • Sammen med ex. jordvarme er solceller en rigtig god idé, da varmepumpen bruger en del strøm.
 • Ved anvendelse af et solcelleanlæg, kombineret med ex. jordvarme er der stor sandsynlighed for, at huset kan katagoriseres i lavenergiklasse 1. Dette gør huset “fremtidssikret”, og dermed endnu mere attraktivt ved et eventuelt salg.
 • Produktion af egen CO₂ neutral energi
 • Lave vedligeholdelsesomkostninger
 • Faste lave priser på el.