Broby El ApS

Broby El ApS

Læs mere her om hvordan Post Nord sparer en halv million om året ved at skifte til LED-belysning.
Det kan også blive dig! Nyheder

Din lokale el installatør

Din lokale el installatør

Velkommen til Broby EL.

Vi løser alle installations- og reparations opgaver inden for el-området. Læs mere om Broby El ApS

Broby El ApS

Broby El ApS

HUSK!

At når du handler med os, så kan du få håndværkerfradrag! Læs mere her

El eftersyn

Din lokale autoriserede elinstallatør er den mest naturlige samarbejdspartner, når der skal udarbejdes en el-eftersyns rapport i forbindelse med hus handler, som blev indført 1. maj 2012.

Formålet med huseftersynsordningen og el-eftersynsordningen er at frigøre sælger for sit 10-årige fejl- og mangelansvar, og at køber får et hjælpemiddel til at vurdere ejendommens kvalitet.

HVAD indeholder et el eftersyn?

El-eftersyn hos Broby El ApS, indeholder følgende:

 • Visuelt eftersyn af elinstallationen, udendørs og i alle rum indendørs.
 • Stikprøvekontrol af elinstallationen.
 • Eftersyn af el-tavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbryder
 • Kontrol af bl.a. materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag.
 • Tjek af installation i forbindelse med nedsænkede lofter.

HVORFOR skal du have et el-eftersyn?
Fra 1. maj 2012 blev det obligatorisk at få gennemført et el-eftersyn, hvis der i forbindelse med en hushandel tegnes en ejerskifteforsikring.

Men der er også mange andre gode grunde til, at få foretaget et el-eftersyn, som f. eks:

 • For at minimere risikoen for brand og stødskader. Desværre er en del brande forårsaget af ulovlige og slidte el-installationer. Typiske årsager til brand eller stødskader er:
 • Gør-det-selv løsninger, hvor el-installationerne ikke er udført korrekt
 • Løse forbindelser
 • Belysning med lavvoltshalogen
 • Dele i en el-installation der ikke er isoleret
 • Defekt og/eller forkert valgt el-materiel
 • Forkert samlede stikpropper
 • Ledninger som ikke er korrekt forbundne, m.m.

Broby El ApS er tilmeldt el-eftersynsordningen og kan tilbyde at udføre el-eftersyn, i forbindelse med en hushandel.

Broby El ApS tilbyder el-eftersyn for at øge din sikkerhed.

Den komponent, som sørger for din sikkerhed mod elektrisk stød er fejlstrømsafbryderen, en såkaldt HPFI-afbryder.
Det er et lovkrav at have en HPFI-afbryder, den sidder i gruppetavlen sammen med sikringerne, du kan selv tjekke om din HPFI-afbryder fungerer.
Overtag ikke andres ulovligheder:

Inden du køber en bolig er det en god idé at få udført et el-tjek, således at du ikke overtager andres ulovlige elinstallationer. Det er ikke rart at blive overrasket med ulovlige og farlige elinstallationer, når man lige har købt en bolig. Inden du køber boligen kan boligsælgeren blive tvunget til enten at reducere prisen eller udbedre de ulovlige elinstallationer.
Prisreduktionen ville typisk være den tilbudte pris på at lovliggøre installationen, som Broby El ApS naturligvis også er behjælpelig med.

Har du købt en bolig og efterfølgende finder ud af at der er ulovligheder skal du kontakte dit forsikringsselskab, hvis du har en ejerskifteforsikring.
Forsikringsselskabet bør betale såfremt der ikke er nævnt noget om ulovlige elinstallationer i tilstandsrapporten. Forsikringsselskabet vil bede dig om at få udført et el-eftersyn af en autoriseret elinstallatør.
Se evt. mere på flg. Link:
http://tekniq.dk